Ausstellung

Greifen Sie über die rechte Spalte auf die einzelnen Themen zu.‭ ‬Diese bauen nicht aufeinander auf,‭ ‬sondern sind unabhängig voneinander erkundbar.‭ ‬Klicken Sie auf ein Thema,‭ ‬um sich die entsprechenden Punkte auf der Karte anzeigen zu lassen.‭ ‬Hinter jedem Punkt verbirgt sich ein Erinnerungsstück.‭ ‬Auf der linken Seite finden Sie einen Einführungstext zu dem jeweiligen Thema.

V pravém sloupci naleznete nabídku jednotlivých témat výstavy. Tato na sebe nenavazují, nýbrž jsou k prozkoumání nezávisle na sobě. Po vybrání jednohjo z témat se na mapě zobrazí s tímto tématem spojené body. Za každým bodem na mapě se skrývá jedna konkrétní vzpomínka. Na levé straně naleznete úvodní text, který vybrané téma uvádí. Velká část témat je dostupná také v českém jazyce.

Einzelthemen