Impressum

Datenbank und Online-Ausstellung
„‬Spuren des Ersten Weltkriegs in der Region Bayerischer Wald‭ ‬/‭ ‬Böhmerwald‭“

entstanden im Rahmen des Projektes‭ „‬Digital Humanities Labor zur grenzüberschreitenden historischen Forschung‭“ ‬der‭

Universität Passau‭
Lehrstuhl für Digital Humanities
Prof.‭ ‬Dr.‭ ‬Malte Rehbein
Innstraße‭ ‬40
94032‭ ‬Passau

und der

Südböhmischen Universität Budweis
Institut für angewandte Informatik‭
RNDr.‭ ‬Libor Dostálek
Branišovská‭ ‬31
370‭ ‬05‭ ‬České Budějovice

und

Institut für Archivwesen und historische Hilfswissenschaften
doc.‭ ‬PhDr.‭ ‬Marie Ryantová,‭ ‬CSc.
Branišovská‭ ‬31
370‭ ‬05‭ ‬České Budějovice

und

Institut für Deutsch-Tschechische Areale Studien und Germanistik
PhDr. Mirka Kubatová Pitrová, Ph.D.
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice

Idee und Gesamtleitung

Prof.‭ ‬Dr.‭ ‬Malte Rehbein

Wissenschaftliche Leitung

Dorothee Ahlers

Digitalisierung

Maria Beilmann,‭ ‬Clemens Benkel,‭ ‬Aneta Čadová,‭ ‬Markéta Coufalová,‭ ‬Paul Kollmer,‭ ‬Tereza Kučerová,‭ ‬Nina Kunze,‭ ‬Marek Pršín,‭ ‬Jana Schwarzová,‭ ‬Tobias Weidlich,‭ ‬Stephan Wilhelm

Konzeption der Ausstellungsthemen

Dorothee Ahlers,‭ ‬Maria Beilmann,‭ ‬Clemens Benkel,‭ ‬Aneta‭ ‬Čadová,‭ ‬Paul Kollmer,‭ ‬Nina Kunze,‭ ‬Marek Pršín,‭ ‬Jana Schwarzová,‭ ‬Tobias Weidlich

Webseiten-Entwurf und Lektorat

Dorothee Ahlers

Koordination Webseiten-Umsetzung

Oliver Gondring

Programmierung

Matthias Cetto, Sebastian Gassner

Übersetzung

Tschechisch > Deutsch
Dorothee Ahlers

Deutsch > Tschechisch
Anna Maria Schröcková, Jana Schwarzová, Kateřina Návarová, Marek Pršín, Marie Ryantová, Martin Michael Monz, Michaela Holcová, Monika Traubová, Pavla Hovorková, Sabina Štěpánková

Lektorat der tschechischen Übersetzung

Marek Pršín

Danksagung

Das Projektteam dankt allen Menschen aus dem Bayerischen Wald‭ ‬/‭ ‬Böhmerwald für ihre Bereitschaft,‭ ‬ihre familiären Erinnerungsstücke zu teilen und zur Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen.


Urheberrecht und Zitation

Die Besitzer des Quellenmaterials haben der Veröffentlichung der Digitalisate sowie des aufgezeichneten Interviews in einer Datenbank zugestimmt.‭ ‬Die Digitalisate unterliegen der Creative Commons Lizenz BY-NC-SA 4.0,‭ ‬d.h.‭ ‬die Veröffentlichung und Weitergabe erfolgt unter Nennung des Namens des Besitzers und nur für nicht-kommerzielle Zwecke.‭ ‬Der Name des Besitzers entspricht der Kategorie‭ „‬Quelle“ ‬bei den Metadaten eines Digitalisats in der Datenbank.‭ ‬Eine Verwendung und Veröffentlichung darf demnach erfolgen unter der Zitation:‭ ‬Quelle,‭ ‬Name des Digitalisats,‭ ‬Link.

Bildmaterial auf der Homepage

Fotografie‭ „‬Über das Projekt‭“‬:‭ ‬Christina Hackl,‭ ‬Bayerwald-Bote
Fotografie‭ „‬Über die Region‭“‬:‭" ‬Na Branišovských lukách‭" ‬by Hvezdar71‭ ‬-‭ ‬vlastní.‭ ‬Licensed under CC BY‭ ‬3.0‭ ‬via Wikimedia Commons‭ ‬-‭ ‬Quelle

Das Projekt wurde finanziert aus Mitteln der Europäischen Union,‭ ‬Programm Interreg IV A.

Impressum

Databáze a online výstava
„‬Stopy první světové války v regionu Šumava / Bavorský les“

Vznikly v rámci projektu „‬Laboratoř Digital Humanities pro přeshraniční historický výzkum“ ve spolupráci Univerzity Pasov a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Na projektu se podílela následující akademická pracoviště

Univerzita Pasov
Katedra digitalních humanitních věd
Prof.‭ ‬Dr.‭ ‬Malte Rehbein
Innstraße‭ ‬40
94032‭ ‬Passau

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ústav aplikované informatiky
RNDr.‭ ‬Libor Dostálek
Branišovská‭ ‬31
370‭ ‬05‭ ‬České Budějovice

Ústav archivnictví a PVH
doc.‭ ‬PhDr.‭ ‬Marie Ryantová,‭ ‬CSc.
Branišovská‭ ‬31
370‭ ‬05‭ ‬České Budějovice

Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky
PhDr. Mirka Kubatová Pitrová, Ph.D.
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice

Garant projektu

Prof.‭ ‬Dr.‭ ‬Malte Rehbein

Řízení projektu

Dorothee Ahlers

Digitalizace

Maria Beilmann,‭ ‬Clemens Benkel,‭ ‬Aneta Čadová,‭ ‬Markéta Coufalová,‭ ‬Paul Kollmer,‭ ‬Tereza Kučerová,‭ ‬Nina Kunze,‭ ‬Marek Pršín,‭ ‬Jana Schwarzová,‭ ‬Tobias Weidlich,‭ ‬Stephan Wilhelm

Návrh témat online výstavy

Dorothee Ahlers,‭ ‬Maria Beilmann,‭ ‬Clemens Benkel,‭ ‬Aneta‭ ‬Čadová,‭ ‬Paul Kollmer,‭ ‬Nina Kunze,‭ ‬Marek Pršín,‭ ‬Jana Schwarzová,‭ ‬Tobias Weidlich

Návrh webové stránky a lektorát

Dorothee Ahlers

Koordinace implementace webové stránky

Oliver Gondring

Programování

Matthias Cetto, Sebastian Gassner

Překlad

Český jazyk > Německý jazyk
Dorothee Ahlers
Německý jazyk > Český jazyk
Anna Maria Schröcková, Jana Schwarzová, Kateřina Návarová, Marek Pršín, Marie Ryantová, Martin Michael Monz, Michaela Holcová, Monika Traubová, Pavla Hovorková, Sabina Štěpánková

České překlady – lektorát

Marek Pršín

Poděkování

Projektový tým děkuje všem ochotným lidem z regionu Šumava/Bavorský les, kteří se rozhodli otevřít své rodinné archivy a zveřejnit jejich obsah.


Autorská práva a citace

Vlastníci zdrojových materiálů souhlasili se zveřejněním digitalizátů a zaznamenaných rozhovorů v databázi. Digitalizáty v databázi podléhají licenci Creative Commons Lizenz BY-NC-SA 4.0. To znamená, že zveřejnění je možné pouze za předpokladu správného uvedení jména vlastníka a pouze pro nekomerční účely. Jménu vlastníka odpovídá v metadatech v databázi položka „‬Zdroj“. V případě použití digitalizátu z naší databáze je nutné v citaci uvést: Zdroj,‭ ‬název digitalizátu,‭ ‬URL.

Obrazový materiál na tomto webu

Fotografie‭ „‬O projektu“‬‬:‭ ‬Christina Hackl,‭ ‬Bayerwald-Bote
Fotografie ‭„‬O regionu“‬:‭ "‬Na Branišovských lukách‭" ‬by Hvezdar71‭ ‬-‭ ‬vlastní.‭ ‬Licensed under CC BY‭ ‬3.0‭ ‬via Wikimedia Commons‭ ‬-‭ ‬zdroj

Projekt byl financován v rámci programu Interreg IV A z rozpočtu Evropské unie.