Über das Projekt

Die Webseite‭ „‬Spuren des Ersten Weltkriegs in der Region Bayerischer Wald‭ ‬/‭ ‬Böhmerwald‭“ ‬erschließt eine Datenbank und Online-Ausstellung mit familiären Erinnerungsstücken zum Ersten Weltkrieg.‭ ‬Die Sammlung und Digitalisierung der Quellen und die Einrichtung der Datenbank wurden durchgeführt im Rahmen eines Kooperationsprojektes der Universität Passau und der Südböhmischen Universität in Budweis.‭

Im Rahmen des von der Europäischen Union‭ (‬Programm Interreg IV A‭) ‬geförderten Projektes‭ „‬Digital Humanities Labor zur grenzüberschreitenden historischen Forschung‭“ ‬haben die beiden Universitäten ein Labor zur Forschung und Lehre in den Digital Humanities aufgebaut.‭ ‬Zudem wurden regionale niederbayerische und südböhmische Zeitungen aus der Zeit des Ersten Weltkrieges digitalisiert.‭ ‬Die Sammlung und Digitalisierung von Quellen aus Privatbeständen und die Einrichtung der Datenbank war Gegenstand des Teilprojektes‭ „Feldforschung zum Ersten Weltkrieg‭"‬.

Projekt

Studentische Projektteilnehmer zu Besuch bei Herrn Hackl in Frauenau, der Hinterlassenschaften seines Großvaters Gregor Reif zur Verfügung stellte

Vor allem über Aufrufe im Bayerwaldboten,‭ ‬im südböhmischen Deník und in den Gemeindeblättern meldeten sich Privatpersonen in beiden Ländern,‭ ‬die familiäre Erinnerungsstücke zur Digitalisierung zur Verfügung stellen konnten.‭ ‬Die Digitalisierung vor Ort leisteten Studierende beider Universitäten.‭ ‬Konkret wurden sie dafür bei den Menschen in der Grenzregion vor Ort vorstellig,‭ ‬erhielten Zugang zu familiären Erinnerungsstücken und digitalisierten diese vor Ort.‭ ‬Zusätzlich zeichneten sie Gespräche mit den Familien auf,‭ ‬in denen diese die Geschichte hinter den Erinnerungsstücken erzählen.‭

So entstand ein Bestand von knapp 500 historischen Quellen wie Feldpostbriefe,‭ ‬Postkarten,‭ ‬Fotografien,‭ ‬Tagebücher und Objekte sowie‭ ‬zahlreiche Interviews,‭ ‬die zeigen,‭ ‬wie der Erste Weltkrieg in der Region Bayerischer Wald‭ ‬/‭ ‬Böhmerwald erfahren und wahrgenommen wurde.‭ ‬Aus den Quellen wurde eine Datenbank erstellt,‭ ‬die über diese Webseite zugänglich ist.‭ ‬Zudem erarbeiteten die Studierenden aus ausgewählten Stücken thematische Ausstellungen,‭ ‬die der Öffentlichkeit auf beiden Seiten der Grenze das Spektrum historischer Erinnerungsstücke präsentieren.

Das Projekt wurde finanziert aus Mitteln der Europäischen Union,‭ ‬Programm Interreg IV A.

O projektu

Webová stránka „‬Stopy první světové války v regionu Šumava / Bavorský les‭“ obsahuje databázi a online výstavu s digitalizovaným rodinným dědictvím, které spojujeme se vzpomínkami na první světovou válku. Sběr zdrojových materiálů, jejich digitalizace a sestavení databáze byly provedeny v rámci projektu ve spolupráci Univerzity Pasov a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V rámci projektu ‬„‬Laboratoř Digital Humanities pro přeshraniční historický výzkum“, podpořeného z rozpočtu Evropské unie (program Interreg IV A) vytvořily obě univerzity laboratoř pro výzkum a vzdělávání v oblasti digitálních humanitních věd. Kromě toho byla provedena také digitalizace regionálních dolnobavorských a jihočeských novin rovněž z období první světové války. Sběr a digitalizace předmětů z rodinných archivů a zřízení databáze byly předmětem dílčího projektu „Výzkum první světové války v terénu“‭‬‬‬

Projekt

Účastníci projektu z řad studentů u pana Hackela ve Frauenau, který dal k dispozici pozůstalost po svém dědečkovi Gregoru Reifovi.

Na výzvy v místních novinách Bayerwaldbote, jihočeském Deníku a obecních zpravodajích zareagovaly soukromé osoby, které se rozhodly otevřít fondy svých rodinných archivů a umožnit tak jejich digitalizaci. Studenti obou univerzit prováděli digitalizaci přímo v místě bydliště těchto osob. Kromě digitalizace vybraných částí rodinných archivů zaznamenali rozhovory, ve kterých lidé mluví o rodinných archivech a vyprávějí příběhy především svých předků, kteří se účastnili první světové války nebo jí byli jinak zasaženi.

Vznikl soubor téměř 500 zdrojových dokumentů, jako jsou dopisy, pohlednice, fotografie, deníky, jiné objekty a rozhovory, které odhalují, jakým způsobem byla první světová válka vnímána lidmi v regionu Bavorského lesa a Šumavy. Studenti vypracovali z vybraných dokumentů tematické online-výstavy, které veřejnosti na obou stranách hranice představují část digitalizovaných rodinných archivů.

Projekt byl financován z prostředků Evropské unie, z programu Interreg IV A.