Home

100 Jahre nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs weckte das Gedenkjahr 2014 ein starkes öffentliches Interesse an diesem historischen Ereignis. Aus der familiären Erinnerung ist der globale Konflikt inzwischen jedoch nahezu verschwunden. Studierende der Universität Passau und der Südböhmischen Universität Budweis haben sich in der grenzüberschreitenden Region Bayerischer Wald / Böhmerwald auf die Suche nach den verbliebenen Spuren gemacht – nach Briefen, Tagebuchaufzeichnungen, Feldpostkarten und Fotografien, Orden und persönlichen Objekten.

Ihre Suche führte sie nicht in Archive und Museen, sondern in die Wohnzimmer der Menschen. Sie haben die noch vorhandenen Erinnerungsstücke an den Ersten Weltkrieg aufgespürt, sie digitalisiert und die Familien nach den Geschichten befragt, die sie mit diesen Stücken verbinden.

Entstanden ist dabei eine Datenbank mit beinahe 500 Quellen und 50 Interviews, die die gesammelten Erinnerungsstücke dauerhaft zugänglich macht. Entdecken Sie historische Hinterlassenschaften, die den Ersten Weltkrieg aus der Perspektive der Menschen im Bayerischen Wald / Böhmerwald zeigen.

Home

V roce 2014 jsme si připomínali 100 let od vypuknutí první světové války. Výročí začátku této velké evropské katastrofy 20. století vzbudilo zájem veřejnosti o historická témata s ní spojená. Nicméně z rodinných vzpomínek tento celosvětový konflikt téměř vymizel. A právě proto se studenti Univerzity Pasov a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydali do příhraničního regionu Bavorský les / Šumava pátrat po zbylých dopisech, deníkových záznamech, pohlednicích a fotografiích, vojenských vyznamenáních a jiných osobních předmětech a dalších stopách první světové války.

Jejich pátrání neprobíhalo v archivech a muzeích, ale v obývacích pokojích obyvatel tohoto regionu. Cílem projektu bylo vyhledat zbylé vzpomínky na první světovou válku stejně jako předměty s tímto konfliktem spojené a umožnit prostřednictvím digitalizace jejich uchování.

Nakonec se podařilo vytvořit databázi s téměř pěti sty předměty a padesáti rozhovory, která je zpřístupněna veřejnosti. Objevte pozůstatky minulosti, ukazující první světovou válku z neobyčejné perspektivy obyvatel Bavorského lesa a Šumavy.